Historia

IX Historia är lång och till stora delar inte dokumenterad, men planen med denna sida är att samla på sig så mycket som möjligt.

Tanken är att skriva denna sida i kronologisk ordning, samt att vi ska ha betydelsefulla händelser som rubriker.

Denna sidas status

Denna sida är ett nytt projekt för att dokumentera föreningens historia, den är troligtvis väldigt inkomplett.

Om någon besitter mer och bättre information om någonting på denna sida så är synpunkter välkomna. Majoriteten av aktiva medlemmar idag har inte varit delaktiga i mer än 5-10 år. Detta gör att väldigt mycket av föreningens historia och ursprung har fallit i glömska.

Pascal

Pascal är ursprunget för IX. Pascal hade en gång i tiden en lokal vid Odenplan. Pascal grundades någon gång på 70-talet.

Pascal blir Proxxi

Någon gång på 80-90-talet så flyttade Pascal till en lokal på adressen Engelbrektsgatan 4 nära Humlegården.

Samtidigt döpte föreningen om sig till Proxxi.

Proxxi byter namn till IX

Någon gång i mitten/slutet av 90-talet så kom föreningen GAM till Proxxi’s lokal.

GAM var en förening ansluten till Sverok som i sin tur gjorde ringkontroller till GAM’s medlemmar och frågade om dessa var medlemmar i föreningen Goblins and Monsters, vilket alla naturligtvis svarade nej på. Dels för att de hade varit på Proxxi och dels för att GAM faktiskt bara var ett namn och inte en förkortning. Detta i sin tur ledde att GAM fick sina bidrag indragna.

Så för att lösa denna förvirring så döpte Proxxi om sig till IX samtidigt som GAM döpte om sig till Proxxi.

Proxxi flyttar till ny lokal - IX följer med

Proxxi’s hyresvärd ville renovera källarlokalen där Proxxi låg och begärde att föreningen bara flyttade ut. Styrelsen gjorde detta utan att egentligen sätta något emot och gav sig ut på en väldigt hastig lokaljakt.

Proxxi flyttade sedan till en lokal på Sandelsgatan 21 som var både dyrare och mer otillgänglig. Efter denna flytt så kom aldrig aktiviteten igång på riktigt igen.

Proxxi stänger sin lokal - IX flyttar till UFS

Proxxi stänger sedan sin lokal och föreningen blir hemlös, då flyttar föreningen till UFS där de numera har regelbunden verksamhet på måndagar.