IX Integritetspolicy

Ditt förtroende är viktigt för oss i IX (gemensamt benämnt “Föreningen”). Det är därför viktigt att du som medlem känner dig trygg i hur vi hanterar de uppgifter vi har om dig.

Nedan så kommer vi att benämna Unga Forskare Stockholm som “Distriktet”. Ni kan hitta distriktets site på https://ufs.se/.

Vi vill därför försäkra dig om att vi behandlar dessa uppgifter på ett korrekt sätt – både juridiskt och etiskt.

Hur samlar vi in uppgifter?

Det huvudsakliga tillfället som vi samlar in någon information om dig som medlem är när du ansöker om medlemskap i föreningen för det nuvarande året.

Den informationen vi samlar in för ett medlemskap är:

Denna information får du själv fylla i i ett formulär som ägs av Distriktets Google-konto. D.v.s inte en enskild privatpersons Google-konto. Distriktet har i sin tur GDPR-avtal på plats med Google genom G Suite.

Ifall du medverkar på ett möte så kan ditt namn (oftast endast förnamn) även förekomma i mötesprotokollet, som i sin tur kommer att publiceras på våra hemsida. Om du inte vill omnämnas i protokollet så får du säga till under mötet så anonymiserar vi dig direkt.

Hur använder vi era uppgifter?

Dina uppgifter används primärt för att rapportera medlemskap till Distriktet, detta är grund för storleken på de bidrag som Föreningen får från Distriktet.

Vi kan också komma att kontakta dig via dessa uppgifter i föreningens syfte.

Hur lagrar vi dina uppgifter och hur länge?

Vi lagrar dina uppgifter i ett Google-formulär på Distriktets Google Drive. Distriktet har i sin tur GDPR-avtal med Google angående persondata och liknande.

Dina uppgifter finns endast kvar tills dess att vi har rapporterat ditt medlemskap till Distriktet (vanligen senast på hösten året efter det året medlemskapet gäller för), varefter dokumentet för året raderas.

Allt data som ligger på vår site förvaras öppet på GitHub.

Delar vi med oss av dina uppgifter?

Vi delar med oss av dina uppgifter i digital form till Distriktet som i sin tur gör en analys på att uppgifterna är korrekta och använder de i sin tur för rapportering till Landstinget. Distriktet skickar dock inte personuppgifterna till Landstinget utan enbart till en auktoriserad revisor som går igenom uppgifterna och sedan ger ett revisorsutlåtande som i sin tur används i bidragsansökan till Landstinget.

Få ett utdrag av eller rätta/radera dina uppgifter

För att få ett utdrag på, eller korrigera, dina uppgifter så kan du kontakta oss i styrelsen så löser vi det.

Om denna Policy

Den här policyn godkänner du när du fyller i vårt medlemsformulär för att ansöka om medlemskap. Den uppdateras löpande och medlemmar meddelas om förändringar via e-post.

Kontakta oss

Har du frågor om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss. Kontaktinformation finns på våran hemsida på undersidan Om oss.