Hockeypuck OpenPGP keyserver

Hej, etu har nu bytt programvara på vår nyckelserver till Hockeypuck. Servern används mest när vi har haft våra nyckelsigneringspartyn, men de upphörde ju i princip när pandemin bröt ut. Dock hoppas vi så klart att vi snart ska kunna köra nyckelsigneringarna igen om än i någon annan form eftersom vi inte har kvar lokalen på Polhemsgatan. Tack, etu, för bytet till Hockeypuck!

Avyttring av saker -- del 2

Hej, på grund av lokalens kommande avyttring så kommer IX behöva avyttra saker. Detta är en uppföljning av Avyttring av saker. Vi har fortfarande inte inventerat vad för saker vi har i lokalen då det är så pass mycket saker. Men det är ju bland annat: Elektronikhörnan 3D/Spel datorn Oculus Rift DK2 Trasig köpt 3D printer Bygge av 3D printer Massor av plast till 3D printers Takfläkt Avyttringsdag den 27:e mars Vi kommer ha lokalen öppen 10:00-14:00 på lördag för att hämta eller markera upp saker. Read On →

Inbjudan till Årsmöte 2021

Nu har tiden kommit för IX Årsmöte! I år är det den 22:e mars och börjar klockan 19:00 och planerat avslut senast 21. Platsen är online. Alla intresserade är naturligtvis välkomna. Mötesupplägg Vi kommer att köra mötet primärt på Jitsi i år igen. Länken kommer att delas på IRC strax innan mötet börjar. Mötessekreteraren kommer dela skärm för realtidsuppdatering av protokollet. Dagordning Öppnande av mötet Mötesfunktionärer Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av justeringspersoner tillika rösträknare Mötets behörighet Fastställande av röstlängd Fastställande av dagordningen Föredrag av Verksamhetsberättelse Föredrag av Ekonomisk berättelse Föredrag av Revisionsberättelse Fråga om styrelsens ansvarsfrihet Fastställande av medlemsavgift Verksamhetsplan Budget Motioner Förtroendeval Val av ordförande Val av styrelseledamöter Val av revisorer Val av valberedning Övriga frågor Mötets avslutande Dokument Verksamhetsberättelse för 2020 Ekonomisk berättelse för 2020 Budgetförslag för 2021 Verksamhetsplan för 2021 IX Årsmöteshandlingar 2021 Stadgar

Inställt: Nyckelsigneringsparty december 2020

Av de sex nyckelsigneringspartyn som vi planerade att genomföra under 2020 var det bara två som i verkligheten genomfördes (januari och oktober). Vi har bestämmt oss för att ställa in nyckelsigneringspartyt som var planerat att hållas den 7 december 2020 kl 19:00. Om vi kommer köra några nyckelsigneringspartyn under 2021 är ännu inte bestämt, främst beroende på lokalfrågan som för IX del inte är löst efter årsskiftet. Om du vill få information om i vilken form vi eventuellt kör igång med nyckelsigneringspartyna igen så skicka ett e-mail till Pontus Falk så håller vi dig uppdaterad. Read On →

Nyckelsigneringsparty oktober 2020

Hej och välkomna på vårt nittonde nyckelsigneringsparty i Stockholm. Den 5:e oktober klockan 19:00 så bjuder IX in till nyckelsigneringsparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan, Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. De som vill ha nybörjarhjälp, har frågor eller bara vill umgås är välkomna från klockan 17:30. Vi kan även erbjuda hjälp med att printa lappar med information om din nyckel (se nedan). Förberedelser för deltagande För att deltaga så behöver du ha med dig papperslappar med din fingerprint samt din identitet på samma papper. Read On →

Avyttring av saker

Hej, på grund av lokalens kommande avyttring så kommer IX behöva avyttra saker. Vi har inte inventerat vad för saker vi har i lokalen då det är så pass mycket saker. Men det är ju bland annat: Elektronikhörnan 3D/Spel datorn Oculus Rift DK2 Trasig köpt 3D printer Bygge av 3D printer Massor av plast till 3D printers Takfläkt Strategi för avyttring Vi har förmodligen mycket saker som är donerade och eller utlånade av medlemmar och eventuellt tidigare medlemmar. Read On →

Grillafton i goda vänners lag

Nu är det alldeles för länge sedan vi sågs men för att hålla på den fysiska distanseringen så tänker vi att vi ändå ska träffas utomhus. När? Måndagen den 17 augusti från kl 16:00 Var? På innergården vid UFS-lokalen (Polhemsgatan 38) Hur? Var och en tar med det man själv vill äta/dricka Ryktet säger att grillen kommer ha fin glöd från kl 17:00. De som av olika skäl inte kommer förbi hoppas vi ha med oss på den vanliga kanalen på Jitsi Meet. Read On →

Nyckelsigneringsparty augusti 2020

Den 3:e augusti skulle IX ha anordnat sitt 16:e nyckelsigneringsparty, men på grund av den rådande corona-situationen har vi beslutat att ställa in detta evenemang. Vi hoppas att situationen snart lugnar ner sig och att vi kan genomföra den därpå följande signeringen som planerat den 5:a oktober. Flyer Det finns en flyer att printa om du vill sätta upp någonstans (på jobb, i skola eller var du nu känner för) så finns en flyer här:

Extra info kring Årsmöte 2020

Som vi alla vid det här laget är medvetna kring den rådande covid19 situationen så vill styrelsen härmed gå ut med lite extra information kring det kommande årsmötet som är planerat till nu på måndag. Vi kommer inte att hålla årsmötet i lokalen på måndag. Vi kommer förmodligen ha tillfälligt stängt många måndagar framöver. Men vi kommer att ha ett årsmöte på måndag och det kommer bli i VoIP-format. Upplägg för mötet Vi tänker oss att vi använder Jitsi Meet som video-/röst-chatt då det är en fri mjukvara som inte kräver någon registrering. Read On →

Inställt: Nyckelsigneringsparty april 2020

Den 13:e april skulle IX ha anordnat sitt 16:e nyckelsigneringsparty, men på grund av den rådande corona-situationen har vi beslutat att ställa in detta evenemang. Vi hoppas att situationen snart lugnar ner sig och att vi kan genomföra den därpå följande signeringen som planerat den 1:a juni. Flyer Det finns en flyer att printa om du vill sätta upp någonstans (på jobb, i skola eller var du nu känner för) så finns en flyer här: