Avyttring av saker -- del 2

Hej, på grund av lokalens kommande avyttring så kommer IX behöva avyttra saker. Detta är en uppföljning av Avyttring av saker.

Vi har fortfarande inte inventerat vad för saker vi har i lokalen då det är så pass mycket saker.

Men det är ju bland annat:

Avyttringsdag den 27:e mars

Vi kommer ha lokalen öppen 10:00-14:00 på lördag för att hämta eller markera upp saker. Om du ej har möjlighet att närvara denna dag så får du skicka ett mail till styrelsen om att du vill ha något märkt åt dig. Efter denna dag så kommer saker att börja kastas vid någon återvinningstation som råkar vara lämplig.

Vi tänker också bjuda på Våfflor denna dag.

Omärkta saker efter 27:e mars kommer att börja kastas

Antingen ska enskillda saker vara tydligt märkta med en lapp eller postit med namn och telefonnummer. Om det är småsaker så vore det fint om du kan märka upp en låda av något slag och lägga saker i sagd låda.

Planerat datum för avyttringen att vara färdig

Jag planerar att ha kastat allt som inte är uppmärkt ordentligt innan eller senast den 11:e april.