Avyttring av saker

Hej, på grund av lokalens kommande avyttring så kommer IX behöva avyttra saker.

Vi har inte inventerat vad för saker vi har i lokalen då det är så pass mycket saker.

Men det är ju bland annat:

Strategi för avyttring

Vi har förmodligen mycket saker som är donerade och eller utlånade av medlemmar och eventuellt tidigare medlemmar. Styrelsen vill inte kasta saker som någon eventuellt äger som de faktiskt vill ha kvar.

Så styrelsen föreslår följande strategi

Vi ber nuvarande medlemmar samt eventuella tidigare medlemmar som känner att de har tillhörigheter i lokalen att göra något av följande:

Vi förväntar oss att saker som ägs av någon ska vara hämtat eller markerat senast den sista oktober 2020.

Sedan i november så ska vi börja avyttra saker genom antingen försäljning och eller att kasta saker.