Inställt: Nyckelsigneringsparty december 2020

Av de sex nyckelsigneringspartyn som vi planerade att genomföra under 2020 var det bara två som i verkligheten genomfördes (januari och oktober).

Vi har bestämmt oss för att ställa in nyckelsigneringspartyt som var planerat att hållas den 7 december 2020 kl 19:00.

Om vi kommer köra några nyckelsigneringspartyn under 2021 är ännu inte bestämt, främst beroende på lokalfrågan som för IX del inte är löst efter årsskiftet.

Om du vill få information om i vilken form vi eventuellt kör igång med nyckelsigneringspartyna igen så skicka ett e-mail till Pontus Falk så håller vi dig uppdaterad.