Inbjudan till Årsmöte 2020

Nu har tiden kommit för IX Årsmöte! I år är det den 23:e mars och börjar klockan 19:00 och planerat avslut senast 21. Platsen är online. Se extra bloggpost kring Årsmötet. Dagordning Öppnande av mötet Mötesfunktionärer Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av justeringspersoner tillika rösträknare Mötets behörighet Fastställande av röstlängd Fastställande av dagordningen Föredrag av Verksamhetsberättelse Föredrag av Ekonomisk berättelse Föredrag av Revisionsberättelse Fråga om styrelsens ansvarsfrihet Fastställande av medlemsavgift Verksamhetsplan Budget Motioner Förtroendeval Val av ordförande Val av styrelseledamöter Val av revisorer Val av valberedning Övriga frågor Mötets avslutande Dokument Verksamhetsberättelse för 2019 Ekonomisk berättelse för 2019 Budgetförslag för 2020 Verksamhetsplan för 2020 IX Årsmöteshandlingar 2020 Stadgar

Nyckelsigneringsparty februari 2020

Hej och välkomna på vårt femtonde nyckelsigneringsparty i Stockholm. Den 10:e februari klockan 19:00 så bjuder IX in till nyckelsigneringsparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan, Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. De som vill ha nybörjarhjälp, har frågor eller bara vill umgås är välkomna från klockan 17:30. Vi kan även erbjuda hjälp med att printa lappar med information om din nyckel (se nedan). Förberedelser för deltagande För att deltaga så behöver du ha med dig papperslappar med din fingerprint samt din identitet på samma papper. Read On →

Nyckelsigneringsparty december 2019

Hej och välkomna på vårt fjortonde nyckelsigneringsparty i Stockholm. Den 2:a december klockan 19:00 så bjuder IX in till nyckelsigneringsparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan, Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. De som vill ha nybörjarhjälp, har frågor eller bara vill umgås är välkomna från klockan 17:30. Vi kan även erbjuda hjälp med att printa lappar med information om din nyckel (se nedan). Förberedelser för deltagande För att deltaga så behöver du ha med dig papperslappar med din fingerprint samt din identitet på samma papper. Read On →

Hackdag lördagen den 9:e november

Lördagen den 9:e november mellan kl 9 och kl 18 är du välkommen till IX’s hackdag. Anmäl er gärna på meetup så vi får ett estimat på antal deltagare. Vi har också fått reda på att detta sammanfaller med Aaron Swartz day vilket vi självklart kommer att hylla. Preliminärt program kl 9:00 öppnar vi dörrarna kl 10:00 presenterar vi våra projekt kl 12:00-13:30 har vi lunchpaus kl 14:00 finns möjlighet för kortare presentationer kl 17:00 avrundar och berättar vi om vad vi gjort kl 18:00 planerad avslutning av hackdagen Var? Read On →

Nyckelsigneringsparty oktober 2019

Hej och välkomna på vårt trettonde nyckelsigneringsparty i Stockholm. Den 14:e oktober klockan 19:00 så bjuder IX in till nyckelsigneringsparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan, Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. De som vill ha nybörjarhjälp, har frågor eller bara vill umgås är välkomna från klockan 17:30. Vi kan även erbjuda hjälp med att printa lappar med information om din nyckel (se nedan). Förberedelser för deltagande För att deltaga så behöver du ha med dig papperslappar med din fingerprint samt din identitet på samma papper. Read On →

Nyckelsigneringsparty augusti 2019

Hej och välkomna på vårt tolfte nyckelsigneringsparty i Stockholm. Den 12:e augusti klockan 19:00 så bjuder IX in till nyckelsigneringsparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan, Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. De som vill ha nybörjarhjälp, har frågor eller bara vill umgås är välkomna från klockan 17:30. Vi kan även erbjuda hjälp med att printa lappar med information om din nyckel (se nedan). Förberedelser för deltagande För att deltaga så behöver du ha med dig papperslappar med din fingerprint samt din identitet på samma papper. Read On →

Inbjudan till Årsmöte 2019

Nu har tiden kommit för IX Årsmöte! I år är det den 29:e juli och börjar klockan 19:00 och planerat avslut senast 21. Platsen är UFS lokaler på Polhemsgatan 38 i Stockholm. Alla intresserade är naturligtvis välkomna. Dagordning Öppnande av mötet Mötesfunktionärer Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av justeringspersoner tillika rösträknare Mötets behörighet Fastställande av röstlängd Fastställande av dagordningen Föredrag av Verksamhetsberättelse Föredrag av Ekonomisk berättelse Föredrag av Revisionsberättelse Fråga om styrelsens ansvarsfrihet Fastställande av medlemsavgift Verksamhetsplan Budget Motioner Förtroendeval Val av ordförande Val av styrelseledamöter Val av revisorer Val av valberedning Övriga frågor Mötets avslutande Dokument Verksamhetsberättelse för 2018 Ekonomisk berättelse för 2018 Budgetförslag för 2019 Verksamhetsplan för 2019 IX Årsmöteshandlingar 2019 Stadgar

Nyckelsigneringsparty juni 2019

Hej och välkomna på vårt elfte nyckelsigneringsparty i Stockholm. Den 10:e juni klockan 19:00 så bjuder IX in till nyckelsigneringsparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan, Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. De som vill ha nybörjarhjälp eller har frågor är välkomna från klockan 17:30 att ställa dessa. Vi kan även erbjuda hjälp med att printa lappar (Mer info om lappar kommer). Förberedelser för deltagande För att deltaga så behöver du ha med dig papperslappar med din fingerprint samt din identitet på samma papper. Read On →

Nyckelsigneringsparty april 2019

Hej och välkomna på vårt tionde nyckelsigneringsparty i Stockholm. Den 8:e april klockan 19:00 så bjuder IX in till nyckelsigneringsparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan, Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. De som vill ha nybörjarhjälp eller har frågor är välkomna från klockan 17:30 att ställa dessa. Vi kan även erbjuda hjälp med att printa lappar (Mer info om lappar kommer). Förberedelser för deltagande För att deltaga så behöver du ha med dig papperslappar med din fingerprint samt din identitet på samma papper. Read On →

Nyckelsigneringsparty februari 2019

Hej och välkomna på vårt nionde nyckelsigneringsparty i Stockholm. Den 18:e februari klockan 19:00 så bjuder IX in till nyckelsigneringsparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan, Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. De som vill ha nybörjarhjälp eller har frågor är välkomna från klockan 17:30 att ställa dessa. Vi kan även erbjuda hjälp med att printa lappar (Mer info om lappar kommer). Förberedelser för deltagande För att deltaga så behöver du ha med dig papperslappar med din fingerprint samt din identitet på samma papper. Read On →