Hockeypuck OpenPGP keyserver

Hej,

etu har nu bytt programvara på vår nyckelserver till Hockeypuck.

Servern används mest när vi har haft våra nyckelsigneringspartyn, men de upphörde ju i princip när pandemin bröt ut. Dock hoppas vi så klart att vi snart ska kunna köra nyckelsigneringarna igen om än i någon annan form eftersom vi inte har kvar lokalen på Polhemsgatan.

Tack, etu, för bytet till Hockeypuck!