Extra info kring Årsmöte 2020

Som vi alla vid det här laget är medvetna kring den rådande covid19 situationen så vill styrelsen härmed gå ut med lite extra information kring det kommande årsmötet som är planerat till nu på måndag.

Vi kommer inte att hålla årsmötet i lokalen på måndag. Vi kommer förmodligen ha tillfälligt stängt många måndagar framöver.

Men vi kommer att ha ett årsmöte på måndag och det kommer bli i VoIP-format.

Upplägg för mötet

Vi tänker oss att vi använder Jitsi Meet som video-/röst-chatt då det är en fri mjukvara som inte kräver någon registrering. Vi skickar ut en länk på IRC strax innan vi påbörjar mötet.

Protokollet kommer skrivas av mötessekreteraren i en tmate-session som alla kan följa i realtid via en webbläsare.

Vill man ta upp frågor så får man skriva det till mötesfunktionärerna.

Vi tänker oss att alla kanske inte vill/kan ha mikrofon men borde kunna lyssna, så om man inte vill/kan prata så kan man deltaga via IRC också.

Vi tänker oss att mötet får komma fram till hur de vill genomföra omröstningar då det kan bero lite på vilka som deltagar. Antingen att frågan ställs på IRC och att folk svarar där eller att man gör det muntligt på Jitsi och räknar hur många som röstade på vad.

Vi tänker oss också att innan mötet så kan vi som är mötesfunktionärer skapa en sepparat IRC-kanal där man kan skriva till funktionärerna om man vill ta upp en ordningsfråga eller om man vill ställa en övrig fråga eller liknande så att det blir lättare för mötesfunktionärerna att plocka upp dessa.

Mer info kommer.