Konstituerande styrelsemöte

IX Styrelse hade denna dag sitt första styrelsemöte.

Webbsida

Styrelsen har beslutat att webbsidan som satts upp är en bra grund men behöver arbetas mer på för att fylla med mer innehåll.

Styrelsen har under mötet lagt upp projekt på projektsidan.

Logotyp

Styrelsen har beslutat att vi ska ta fram en logga av något slag. Detta är bra både på webbsidan och i eventuellt reklammaterial, både på print och i andra format.

VR Hörnan

Styrelsen har beslutat att börja dra igång VR-Aktiviteter så snabbt som möjligt för att kicka igång dessa aktiviteter snarast. Datorbygge är planerat.

Motion: Förvaltning av Inventarier

TB har skickat in en motion angående inventarier som föreningen har i sin ägo som idag förvaltas av TB.

Lista av nämnda inventarier följer:

Dessa prylar tar cirka en halv lagerhylla totalt.

Styrelsen beslutade att låta TB förvalta dessa prylar i väntan på att de kan komma till användning.

Nästa möte:

Nästa styrelsemöte är planerat den 14:e Mars klockan 19:00.