Styrelsemöte 2

IX Styrelse har haft sitt andra styrelsemöte.

Protokollet finns tillgängligt här: 2016-03-14-boardmeeting.pdf

Nästa styrelsemöte är planerat till 4:e April.