Planeringsmöte för kommande projekt

Styrelsen har haft ett planeringsmöte för att dra igång höstens projekt! Vi har bland annat planerat att vi bland annat ska ha Workshops i Blender och Emacs.

Vi har även bestämt att fräsha upp webbsidan. Sätta upp en kalender, ha ett arbetsmöte. Flyga mer Quadcopters. Driva Arduino-projektet vidare. Planera IX3C och få ut information om att vi ska göra saker.