Konstituerande styrelsemöte för 2017

IX Styrelse hade denna dag sitt första styrelsemöte för 2017.

Val av Mötesordförande

Elis Axelsson valdes till mötesordförande

Val av mötessekreterare

Michael Stahre valdes till mötessekreterare

Val av justeringsperson tillika rösträknare

Erik Welander valdes till justeringsperson tillika rösträknare

Val av kassör

Michael Stahre valdes till Kassör för

Val av firmatecknare

Elis Axelsson och Michael Stahre valdes till firmatecknare

Årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet renskrevs och committades för att byggas så att det kan signeras.

Projekt

Logotyp

Workshops

Inköp av 3D-skrivare

Nästa möte:

Nästa styrelsemöte är planerat den 24 April kl 19:00