Styrelsemöte april

Logotyp

Vi påminner Aku igen.

Meetup

Ändra öppet hus till att vara enbart den första måndagen i månaden för att minska mängden spam som skickas av meetup till medlemmarna i gruppen. Detta hoppas vi att det kan få folk som inte hänger har att ta tag i att komma hit vid annonserade tillfällen.

Detta gör att resterande måndagar i månaden alltid blir öppna att använda för i första hand workshops och andra mer planerade aktiviteter.

Kontakta Emacs Meetup Stockholm

Vi vill hålla en gemensam emacs-meetup tillsammans med Emacs Meetup Stockholm.

Vi ska kontakta dem och fråga om de vill komma hit och planera tillsammans med oss.

C64-workshop senare

Erik vill hålla detta, men troligtvis efter sommaren.

Inköp av 3D-Skrivare

Vi bestämmer att Martin tar ansvar för att beställa en sådan här printer till UFS: https://eu.kodama3d.com/

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är planerat den 29 maj kl 19:00.