Styrelsemöte maj

Logotyp

Vi påminner Aku igen.

Meetup

Hård vill hålla kurs

En ny elektronikkurs där man måste vara medlem för att få deltaga.

Vi bestämmer att Hård får köpa in följande:

Detta går på budgeten för att förbättra elektronikhörnan.

Inköp av 3D-Skrivare

Vi har en ny 3D-Skrivare!

Nästa möte

Senast måndagen den 14:e augusti klockan 19:00.