Nyckelsigneringsparty i Stockholm

Hej och välkomna på att nyckelsigneringsparty i Stockholm!

Den 20:e november från klockan 19:00 så bjuder IX in till keysigningparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan i Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38.

Förberedelser för deltagande

För att deltaga så är det bra om du har med dig papperskopior av ditt fingerprint gärna med din identitet på samma papper.

Ett exempel på att ta fram detta är enligt följande:

$ gpg --fingerprint "Elis Hirwing"
pub  rsa4096 2016-04-30 [SC] [expires: 2022-10-13]
   67FE 98F2 8C44 CF22 1828 E12F D57E FA62 5C9A 925F
uid      [ultimate] Elis Hirwing <elis@hirwing.se>
sub  rsa4096 2016-04-30 [E]
sub  rsa4096 2016-04-30 [A]

Denna information vore då lämplig att ha printad på papper som man sedan kan dela ut till andra deltagare. Det är även bra att ha med sig gilltig ID-Handling så att andra deltagare kan verifiera din identitet.

Förslag på förfarande för signeringar

Vårt förslag för förfarande för hur signeringarna ska ske är att alla delar ut sina papperskopior av sina identiteter samt fingerprints till andra deltagare. Sedan går alla igenom och verifierar varandras identiteter till den grad som deltagare känner sig bekväma med.

Efter att detta är klart så kan folk ta egna datorer som de har med sig och börja signera och eposta varandra för att bekräfta epostadresser, alternativt gå hem och göra detta. Detta beror ju på hur folk är bekväma att göra detta och beror på hur folk har valt att hantera sin privata nycklar om de ens kan göra det när de använder en laptop eller ej.

Om folk behöver hjälp med att använda verktygen, signera nycklar, exportera publika nycklar, kryptera mail till den andra mottagaren eller liknande så finns det folk i lokalen som kan hjälpa till med detta.

Nybörjarhjälp med nycklar

Om du behöver en kort introduktion till GPG samt nyckelhantering så kommer det att finnas folk på plats i lokalen från klockan 17:30 som kan hjälpa till att generera nycklar och prata om för- och nackdelar med olika sett att hantera sina privata nycklar. Vi kan sedan hjälpa folk att ladda upp nycklar till nyckelservrar och printa nycklar för att vara redo för att signera andras nycklar.

Flyer

Det finns en flyer att printa om du vill sätta upp någonstans (på jobb, i skola eller var du nu känner för) så finns en flyer här: Flyer