Schema för Nyckelsigneringsparty i Stockholm

Uppföljning av tidigare bloggpost.

Schema för kvällen

Förslag på resurser för nybörjare

Tips till de som inte redan har en nyckel

Det ser ut i stil med följande:

pub  rsa4096 2016-04-30 [SC] [expires: 2022-10-13]
   67FE98F28C44CF221828E12FD57EFA625C9A925F
uid      [ultimate] Elis Hirwing <elis@hirwing.se>
sub  rsa4096 2016-04-30 [E]
sub  rsa4096 2016-04-30 [A]